Sport je jedna od najvažnijih vrednosti za svakog čoveka. Deca se od svog najranijeg detinjstva uče dobrim i lošim primerima. Na prvom mestu, čak i dok još nisu prohodala, deca primećuju pozitivne primere oko sebe, roditelje ili ljude iz svoje bliske okoline, kako učestvuju u sportskim aktivnostima, kako se nose sa pobedom, a kako sa porazom.

Tada deca shvataju važnost sporta, još dok su sasvim mala i nisu još uvek spremna da se oprobaju u bilo kom sportu. Kako dete raste, ukoliko ima primere iz svog okruženja, ono će uvideti važnost bavljenja sportom i boravkom na otvorenom. 

Činjenica je da deci ne možete usaditi ljubav prema sportu, ako ono u porodici već nije videlo da su roditelji ili braća i sestre naklonjeni ovoj aktivnosti.

Dela govore više od reči i na taj način dete, na nesvesnom nivou počinje da voli sportske aktivnosti i da ih prhvata kao nešto što je normalno i potrebno.

Ukoliko u vašoj porodici nema sportskih tipova i detetu niste pokazali, koliko je sport važan, dete će teže zavoleti treninge i neće smatrati da su oni potrebni.

Zato je važno da se na tome radi od najranijeg uzrasta, kako bi vaše dete izraslo u jaku i zdravu ličnost. Bavljenje individualnim ili timskim sportom, donosi toliko mnogo benefita za razvoj vašeg deteta.

Na prvom mestu, on je dobar zbog pravilnog fizičkog razvoja i zdravlja. Dete razvija svoje telo i poboljšava svoje fizičko zdravlje. Ljudi koji su se u detinjstvu bavili sportom, a zatim nastavili sa sportskim aktivnostima i kroz odrastanje, mogu značajno smanjti rizik od hroničnih bolesti, koje se javljaju u starosti, poput dijabetesa, srčanih bolesti, visokog pritiska i drugih.

Kada je telo zdravo i jako, onda je i naš um čistiji i zdraviji. Osobe koje se od detinjstva bave sportom, razvijaju veoma plemenite i dobre osobine, kako za njihovo lično funkcionisanje, tako i kroz odnose sa drugima. Baveći se sportom, dete postaje samostalnije, sposobnije, razvija timski duh i stvara jake socijalne veze, a istovremeno postiže dobar uspeh i na svakom drugom planu, postaje bolje u školi, lakše uči i ostvaruje rezultate, postaje bolje organizovano, fokusirano na uspeh i cilj, ali i uči kroz odnose sa drugima.

Bolja organizacija deteta, proističe kao logična posledica bavljenja sportom. Kako bi postiglo da bude podjednako dobro i u školi i u sportu, ali i da ima slobodno vreme za društvene aktivnosti, dete shvata da mora da odredi prioritete i organizuje svoje  vreme. Dete se uči da sve aktivnosti imaju svoj plan i raspored i organizovane su po određenom vremenskom sledu. Tada dete nema mnogo prostora za slobodne aktivnosti, koje ga mogu odvesti na pogrešan put i stvoriti mu iluziju da ima previše vremena, te na kraju dete izgubi motivaciju i ulenji se.

Kada dete ima dovoljno aktivnosti i nauči da svaka aktivnost ima svoje vreme i termin, naučiće da se bolje organizuje i da poštuje svoje i tuđe vreme. Dinamičan raspored obogaćuje detetovu ličnost i dodaje mu niz lepih i korisnih veština, Dete se razvija kako fizički, tako i psihički, što je odličan temelj za naredna postignuća u đivotu i lakše prevazilaženje budućih problema i iživotnih izazova.

Pošaljite komentar