Da li ste primetili kako deca iznenada porastu, za jedno dvadesetak centimetara baš u sedmom i osmom razredu osnovne škole? To nije ni čudo, pošto krajem šestog razreda i početkom sedmog, počinje pubertet, kada telo poprima svoje oblike i karakteristike. 

Nakon toga, rast se usporava, iako je fakat da devojčice rastu do dvadeset druge godine, a dečaci do dvadeset četvrte.

Ipak, ovaj nagli rast se svodi na pubertet, tako da je potrebno u tom periodu strogo kontrolisati da li se dete bavi sportom ili živi pasivan i statičan život.

Naime, mnogo sedenja i malo ili nimalo fizičke aktivnosti, vodi u nepravilno formiranje kičmenog stuba, a to zna da stvori probleme koji mogu jednu mladu osobu da sustignu kasnije u životu. Nijedan roditelj to ne želi svom detetu, tako da je vaša prava odluka da u pubertetu, ako niste već ranije, usmerite dete na neki sport.

Gimnastika je odličan izbor, zbog toga što se ta disciplina sastoji od niza vežbi, koje su u osnovi svakog drugog sporta. Zbog toga se gimnastika i naziva bazičnom sportskom disciplinom.

Pošaljite komentar